Vart är vi på väg?

Vårt arbete

Att koppla ihop mjukvara med hårdvara, digitalt med analogt - det har varit grejen i leveransen för Blekingetrafiken och Bergkvarabuss. Tillsammans med Paraply Produktion har vi skapat en rolig tävling som använder sig av både surfplattor och plingstolpar - allt paketerat i det absolut bussigaste släp man kan tänka sig.

Spelet går ut på att lista ut var Blekingetrafikens olika slutstationer finns – runt om i hela Blekinge. Två tävlande använder vars sin iPad medan publiken får se valda delar på en större skärm. Efter att ha listat ut svaret trycker de tävlande på bussens stoppknapp. Och eftersom spelet har använts runt om på olika gator, torg och festivaler i Blekinge, finns det inget beroende till internet för att få allt att fungera. En otroligt viktig aspekt i stora folkmassor där nätverksproblem annars lätt kan inträffa.

Servern i sig är en Raspberry Pi 3, detta då vi behövde kunna koppla in ”stopp”-knapparna mot servern på ett enkelt sätt.

När det kommer till tekniken så byggde vi appen med NodeJS. Vi valde NodeJS då det är en snabb och effektiv lösning som har stöd för det vi behövde få ut av servern. Surfplattorna har en liten app som öppnar en webbsida från vår NodeJS-lösning. Den publika skärmen körs på en Mac Mini. Vår NodeJS-applikation kommunicerar med surfplattorna via WLAN och skickar Websocket-anrop för de olika spelmomenten. Nästan all logik är skriven med Javascript, och HTML/CSS på klienterna. Bash används med för att utföra vissa moment vid start av servern.

 

Uppdrag

iPad-spel och spelmotor kopplat till hårdvara.

  • Grafisk design
  • Interaktionsdesign
  • Systemutveckling
  • Gränssnittsutveckling

När 

Sommaren 2016 

Vi som var med

  • Andreas Björkblom
  • Marcus Brunsten
  • Cecilia Soneskär
  • Sebastian Carlson
  • Jessica Söderlund

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter